11396/UBND-NN
Chi tiết văn bản
11396/UBND-NN
Giao triển khai thực hiện Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh.
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT456888824-8-20221659494231148_(tungct)(04.08.2022_09h21p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước