220/KH-UBND
Chi tiết văn bản
220/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2019 và 2020
Ngày ban hành 27/12/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh220_signed.pdf
 Trở về trang trước