622/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
622/QĐ-UBND
Tổ chức Cụm thi đua của tỉnh năm 2021
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT870880214-2-20211613718473696_tuandm_19-02-2021-17-28-16_signed.pdf
 Trở về trang trước