8757/UBND-VX
Chi tiết văn bản
8757/UBND-VX
Xin ý kiến về Quy định phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 27/07/2017
Người ký Phạm Đình Minh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8757_signed.pdf
 Trở về trang trước