10/KH-UBND
Chi tiết văn bản
10/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi năm 2019
Ngày ban hành 16/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh10_signed.pdf
 Trở về trang trước