3717/UBND-VX
Chi tiết văn bản
3717/UBND-VX
Rà soát các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch trên địa bàn
Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3717.signed.pdf
 Trở về trang trước