140/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
140/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và khai thác nhung Hưu sao (Cervus nippon) gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại Thanh Hóa"
Ngày ban hành 12/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT890711043-1-20211609745165153_giangld_11-01-2021-18-57-33_signed.pdf
 Trở về trang trước