24/2019/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
24/2019/QĐ-UBND
Ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/07/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d24.signed.pdf
 Trở về trang trước