3169/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3169/QĐ-UBND
Ban hành Đề án “Xây dựng và phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT848999565-9-20221663314462020sonnx19.09.2022_09h06p52_tuandm_21-09-2022-17-37-50_signed.pdf
 Trở về trang trước