2193/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2193/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 (mỏ đá vôi tại xã Tân Trường và xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, diện tích 1,374 ha)
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT699248350-6-20221655866877078_(giangld)(22.06.2022_15h55p41)_signed.pdf
 Trở về trang trước