6707/UBND-NN
Chi tiết văn bản
6707/UBND-NN
Giao tham mưu ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trám lấp giếng khoan không sử dụng.
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT914065816-5-20241715676790199_(tungct)(14.05.2024_17h17p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước