3221/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3221/QĐ-UBND
Phê duyệ quyết toán công trình hoàn thành Gói thầu G3P3: Công trình xử lý nước thải bệnh viện thuộc Hợp phần 3: hệ thống thoát nước và xử lý nước thải (dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa)
Ngày ban hành 29/08/2017
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3221_signed.pdf
 Trở về trang trước