16340/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16340/UBND-THKH
Giao tham mưu hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công sở các phường, xã trên địa bàn thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT786340027-11-20201605692542140_(trangnt)(19.11.2020_19h17p43)_signed.pdf
 Trở về trang trước