16315/UBND-CN
Chi tiết văn bản
16315/UBND-CN
Chấp thuận giao giám sát thi công xây dựng các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT591662364-11-20201605753148054trangnt19.11.2020_17h17p05_liemmx_20-11-2020-08-25-15_signed.pdf
 Trở về trang trước