16659/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16659/UBND-THKH
Chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện Nga Sơn
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT46111945-11-20201606366154060_(quyennd)(27.11.2020_07h40p03)_signed.pdf
 Trở về trang trước