214/KH-UBND
Chi tiết văn bản
214/KH-UBND
Kế hoạch kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh214.signed.pdf
 Trở về trang trước