163/KH-UBND
Chi tiết văn bản
163/KH-UBND
Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật và phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
Ngày ban hành 10/09/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh163_signed.PDF
 Trở về trang trước