1/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1/CĐ-UBND
Về việc phòng, tránh, ứng phó với cơn bão số 2 năm 2017
Ngày ban hành 16/07/2017
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd1_signed.PDF
 Trở về trang trước