6735/UBND-NN
Chi tiết văn bản
6735/UBND-NN
Giải quyết đề nghị của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tại Công văn số 165/BC-VNN ngày 25 tháng 3 năm 2024
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT74884839-5-20241715681498528_(tungct)(15.05.2024_10h15p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước