4606/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4606/QĐ-UBND
Ban hành Bộ tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, cách tính điểm để đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thanh hóa
Ngày ban hành 06/11/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4606.signed.pdf
 Trở về trang trước