45/KH-UBND
Chi tiết văn bản
45/KH-UBND
Kế hoạch phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Ngày ban hành 11/02/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh45.signed.pdf
 Trở về trang trước