1674/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1674/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Đại Phú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc thuộc Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Nông nghiệp xanh
Ngày ban hành 14/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT529431566-5-20201589424369414_quyennd_14-05-2020-10-13-54_signed.pdf
 Trở về trang trước