38/GXN-UBND
Chi tiết văn bản
38/GXN-UBND
Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án Đầu tư khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Lũ Mía, xã Yên Lâm, huyện Yên Định của Công ty TNHH Quế Hương - Yên Lâm
Ngày ban hành 11/02/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT322996370-2-20221644478942141_(giangld)(11.02.2022_10h02p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước