10864/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10864/UBND-VX
Giao triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên của Bộ Tài chính
Ngày ban hành 26/07/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT78647879-7-20211626947246301_(hoangmc)(26.07.2021_07h30p17)_signed.pdf
 Trở về trang trước