162/TB-UBND
Chi tiết văn bản
162/TB-UBND
Thông báo về việc chuyển địa điểm Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/09/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT699383284-9-20201599785950868_(chanth)(11.09.2020_09h25p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước