11371/UBND-CN
Chi tiết văn bản
11371/UBND-CN
Thực hiện quy định tỷ lệ áp dụng tỷ lệ đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT700248257-8-20221659518876556_tuandm_03-08-2022-16-53-21_signed.pdf
 Trở về trang trước