138/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
138/QĐ-UBND
Thu hồi đất Khu F Nhà máy xi măng Nghi Sơn tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia của Công ty Xi măng Nghi Sơn giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp quản lý theo quy định của pháp luật
Ngày ban hành 10/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d138.signed.pdf
 Trở về trang trước