11382/UBND-VX
Chi tiết văn bản
11382/UBND-VX
Giao tham mưu việc rà soát, đề xuất Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT697290250-8-20221659518033321_thihv_04-08-2022-06-20-11_signed.pdf
 Trở về trang trước