117/TB-UBND
Chi tiết văn bản
117/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2013-2017 và bàn giải pháp cải thiện trong giai đoạn 2018-2020
Ngày ban hành 05/07/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb117_signed.pdf
 Trở về trang trước