190/KH-UBND
Chi tiết văn bản
190/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 31/08/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT544514272-8-20201598584203803chanth28.08.2020_11h18p01_quyenpd_29-08-2020-08-12-05_signed.pdf
 Trở về trang trước