3531/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3531/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm chế biến thủy sản xuất khẩu và sản xuất nước mắm tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn)
Ngày ban hành 09/09/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT568166668-9-20211631072008700_(giangld)(09.09.2021_09h57p19)_signed.pdf
 Trở về trang trước