573/UBND-NN
Chi tiết văn bản
573/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị xin bổ sung nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại tổng hợp Đại Lộc
Ngày ban hành 14/01/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c573.signed.pdf
 Trở về trang trước