2/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2/CĐ-UBND
Công điện khẩn về việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản.
Ngày ban hành 18/02/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT249042350-2-20221645170720993_(giangld)(18.02.2022_16h15p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước