83/TB-UBND
Chi tiết văn bản
83/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo và giải quyết vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai đầu tư xây dựng Cảng container Long Sơn và Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia
Ngày ban hành 15/05/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb83_signed.pdf
 Trở về trang trước