5776/UBND-TD
Chi tiết văn bản
5776/UBND-TD
Trả lời ông Nguyễn Văn Trung ở phố Đoan Hùng, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT693226040-4-20211619687139736_(tungct)(04.05.2021_07h28p06)_signed.pdf
 Trở về trang trước