5097/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5097/QĐ-UBND
Phê duyệt hỗ trợ tiền thuê đất đối với Dự án đầu tư, xây dựng chợ Bỉn, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc theo Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh
Ngày ban hành 02/12/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5097.signed.pdf
 Trở về trang trước