45/2022/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
45/2022/QĐ-UBND
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 14/09/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT560118136-9-20221663008572462vietdn14.09.2022_09h41p57_thinv_14-09-2022-10-47-19_signed.pdf
 Trở về trang trước