1652/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1652/UBND-CN
Giao xem xét đề nghị bổ sung mỏ đất lẫn cát làm vật liệu san lấp tại phường Ba Đình và phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn vào quy hoạch khoáng sản
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1652.signed.pdf
 Trở về trang trước