6/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
6/CĐ-UBND
Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán vụ Thu Mùa năm 2016
Ngày ban hành 25/07/2016
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd6_signed.pdf
 Trở về trang trước