14531/UBND-VX
Chi tiết văn bản
14531/UBND-VX
Triển khai thực hiện hướng dẫn số 3695/BVHTTDL ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT268625255-9-20221664423802073_(thihv)(30.09.2022_07h31p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước