84/KH-UBND
Chi tiết văn bản
84/KH-UBND
Kế hoạch tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý và người trực tiếp chế biến thực phẩm trong bếp ăn tập thể thuộc trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019
Ngày ban hành 04/04/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh84_signed.PDF
 Trở về trang trước