17/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
17/CĐ-UBND
Công điện khẩn về việc chỉ đạo thu hoạch lúa và các sản phẩm trồng trọt để ứng phó với siêu bão Mangkhut
Ngày ban hành 14/09/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd17_signed.PDF
 Trở về trang trước