4741/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4741/QĐ-UBND
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết Sở giao thông vận tải và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/11/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT816634962-11-20211637723454673trangnt24.11.2021_23h00p52_thinv_25-11-2021-08-42-37_signed.pdf
 Trở về trang trước