10596/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10596/UBND-VX
Giao triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
Ngày ban hành 14/08/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10596.signed.pdf
 Trở về trang trước