243/GP-UBND
Chi tiết văn bản
243/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eagle Huge Việt Nam (có trụ sở tại Lô CN 04, Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác, sử dụng nước dưới đất, tại xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 26/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT232202481-11-20211637741960245tungct24.11.2021_17h07p56_giangld_26-11-2021-07-58-27_signed.pdf
 Trở về trang trước