28/2022/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
28/2022/QĐ-UBND
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 17/06/2022
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT569405809-6-20221655345136806trangnt16.06.2022_18h54p44_tungdt_17-06-2022-11-31-55_signed.pdf
 Trở về trang trước