1984/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1984/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư hai bên đường dự án CSEDP thuộc Khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT977853461-6-20211623230519472_thinv_10-06-2021-10-53-49_signed.pdf
 Trở về trang trước