2727/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2727/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Đức Đồng.
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT823070570-7-20211626766403574_tuandm_21-07-2021-07-58-13_signed.pdf
 Trở về trang trước