8572/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8572/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Tập đoàn Sao Mai tại Công văn số 83/CV-ASM.KHTH ngày 19/6/2020
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT963477651-6-20201593425870985_thinhnd_30-06-2020-07-49-04_signed.pdf
 Trở về trang trước