3286/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3286/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin dịch vụ tại Trung tâm Y tế huyện Như Xuân năm 2023 - 2024
Ngày ban hành 15/09/2023
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT224543484-9-20231694664380796_tungdt_14-09-2023-17-04-42_signed.pdf
 Trở về trang trước